Oferta dla placówek oświatowych
 Bale
 Studniówki
 Mikołajki
 Zaopatrzenie bufetów
 Prowiant na wycieczki szkolne
 Zaopatrzenie stołówek w półprodukty
 
Wszystkie oferowane potrawy są sporządzane na miejscu ze świeżych składników z wykluczeniem jakichkolwiek konserwantów oraz mrożonek. W przypadku spotkania lub imprezy poza naszym lokalem zapewniamy dowóz oraz obsługę na miejscu. Oprócz oferowanych zestawów fmowych zawsze istnieje możliwość negocjacji menu i doboru indywidualnego potraw. Dla placówek oświatowych wystawiamy faktury VAT.
 
Dysponujemy miejscami dla naszych Gości

Duża sala - do 100 miejsc

Mała sala - do 40 miejsc

 
 Oferta wyrobów garmażeryjnych